Mondiale vorming

Onze school is ingebed in een gemeente, een parochie, een buurt. Participatie aan wat er in die gemeenschap gebeurt, is geen ijdel woord. Zoals wij meeleven met ieder personeelslid en kind afzonderlijk, leven wij ook mee met de vreugde en het leed in de gehele gemeenschap. Het is door dit medeleven dat ook de solidariteit in denken en handelen met de grote wereld kan ontwikkeld worden.

De oorlog in Oekraïne, in Syrië, de toestand in Afghanistan, het raakt ons allemaal. De vluchtelingencrisis die hier mee gepaard gaat, is niet meer uit het nieuws weg te denken. Het betreft hier een actueel gegeven waar we als school ook willen bij stilstaan.

Zo hadden we in juni 2022 een voettocht met de hele scholengemeenschap ten voordele van vluchtelingenwerk Klein-Brabant. De kleuters stapten 2 km, de leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar stapten 5 km en de leerlingen van 5 en 6 deden een voettocht van 10 km.
We stonden een week lang stil bij alle vluchtelingen en het leed dat dat met zich meebrengt.

We blijven de voettochten jaarlijks organiseren. In maart 2023 stapten we ten voordele van 1212 en de aardbeving in Syrië/Turkije.