Schoolteam

Directie

Secretariaat + Preventieadviseur

Schoolbestuur

  • VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem
  • Driesstraat 10 – 2880 Bornem
  • E-mail: voorzitter@ksgrootbornem.be

Leerkrachten kleuterschool

1ste kleuterklas

 2de kleuterklas

3de kleuterklas

Turnjuf kleuters

Kinderverzorgster

Zorgjuf kleuters

Leerkrachten lagere school

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

Turnleerkracht

Zwemleerkracht

Zorgcoördinator