Naschoolse activiteiten

We proberen steeds te zorgen voor aan aanbod aan naschoolse activiteiten. Zo hebben we de huiswerkklas en staan er nog sessies programmeren, wetenschap en techniek en een typecursus op de planning.

Huiswerkklas

Deze gaat elke dinsdag en donderdag door met uitzondering van een donderdag voor de vakantie of een personeelsvergadering.
Voor de juiste data: check de digitale kalender.
Uurregeling:
– Het eerste en het tweede leerjaar: 15u45-16u15
– Het derde tot en met het zesde leerjaar: 15u45-16u45 met de optie om na een half uur te stoppen.
Na de huiswerkklas kunnen de leerlingen afgehaald worden, gaan ze zelfstandig naar huis (na toestemming van de ouders) of gaan ze naar de naschoolse opvang van de Pagadder (onder begeleiding van de leerkracht).
Inschrijven kan via de naschoolse opvang van de Pagadder.

Dit schooljaar zijn we met iets nieuws gestart: de leerlingen van het vierde leerjaar krijgen nu typelessen geïntegreerd in het lestijdenpakket en dus op school.
Op het einde van het vierde leerjaar zouden alle leerlingen blind moeten kunnen typen.
We vinden dit immers een onmisbare vaardigheid en minstens even belangrijk als alle andere lessen die we aanbieden op school.

Eénmalig willen we dit schooljaar de kans geven aan de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar om ook deze vaardigheid (verder) onder de knie te krijgen. We volgen de Typ10 methode.

Waarin onderscheidt dit systeem zich van andere systemen:

  • Focus op cognitieve vaardigheden i.p.v. repetitieve handelingen.
  • Het leren onthouden van de letters op het toetsenbord middels verschillende leerkanalen (kleuren, prenten, versjes) i.p.v. alleen motorisch.
  • Kinderen hebben op korte termijn de basis van het leren typen onder de knie.
  • De typsnelheid wordt op eigen tempo en zonder tijdsdruk opgebouwd.
  • Compleet didactisch materiaal en een online platform.

Deze lessen worden aangeboden na schooltijd (15u45-16u45) gedurende 10 maandagen. De lessen starten op maandag 15 januari 2024 en eindigen met een herhalingsles net na de paasvakantie.

Codeschool

Meer info volgt.

Mad Science

Deze naschoolse activiteit lanceert de ingeschreven leerlingen gedurende 6 donderdagen verder de toekomst in. Ze worden geïnspireerd in de wereld van wetenschap en techniek.