Planeetnieuws 1 september 2016

Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen wij graag alle kinderen en ouders van harte welkom heten en nogmaals bedanken voor het vertrouwen in onze school. Wij zijn ervan overtuigd dat het een leuk en leerrijk schooljaar zal worden!

 

 

Info-avond.

Onze jaarlijkse algemene info-avond gaat door op dinsdag 13 september. De ouders van kleuters verwachten wij om 19u30 in de refter, de ouders van leerlingen om 20u00. Vanwege het belang van deze info-avond verwachten wij dan ook alle ouders.

 

Ouderraad.

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die een steentje willen bijdragen in onze ouderraad. Wilt u mee nadenken over de toekomst van onze school of steekt u graag een handje toe tijdens onze activiteiten, dan bent u de geknipte persoon.

Bij vragen en/of interesse kan u mij of een lid van de ouderraad hierover steeds contacteren.

 

Website.

Vanaf dit schooljaar hebben wij een nieuwe website. Ga alvast een kijkje nemen op www.kinderplaneet.eu. Op onze website vindt u het aangepast schoolreglement en het opvoedingsproject van onze school. Indien u van deze documenten een kopie wenst, gelieve dit dan aan de klasverantwoordelijke te vragen. Mogen wij u vriendelijk vragen bijgevoegd document te ondertekenen en zo spoedig mogelijk te overhandigen aan de klasleerkracht?
Ook op facebook verschijnen af en toe kleine berichtjes.

 

Voor- en naschoolse kinderopvang.

Op vrijdag 2 september is er geen naschoolse opvang (wegens personeelsnamiddag gemeente en Sociaal Huis). ’s Ochtends (voorschoolse opvang) is ’t Pagadderke wel open.

 

Verlofdag.

Op woensdag 5 oktober (Bornem jaarmarkt) is de school gesloten.

 

Pedagogische studiedag.

Op woensdag 21 september is het geen school wegens pedagogische studiedag. De andere pedagogische studiedagen en verlofdagen vindt u terug op onze jaarkalender.

 

Strapdag.

Alle kinderen komen met de fiets of te voet naar school op vrijdag 16 september.

 

Viering start schooljaar.

Op donderdag 8 september om 13u45 is er in de kerk een viering om met onze leerlingen het nieuwe schooljaar te openen. Iedereen van harte welkom!

 

Zoektocht.

Graag zou ik een oproep doen aan (groot)ouders die het leuk vinden om met kinderen te lezen. Dit gebeurt wekelijks op woensdagvoormiddag. gedurende het hele schooljaar. Ook groot(ouders) die graag een andere activiteit (bv. begeleiding bij uitstappen, vervoer leerlingen bij uitstappen, koken, knutselen, muziek maken,…) éénmalig of meerdere keren met onze kinderen zouden willen doen, zijn welkom ! Een inschrijvingsstrookje vindt u bijgevoegd.

 

Gezondheidsbeleid
Bij gezonde tussendoortjes gaat onze aandacht voornamelijk naar wat de kinderen tijdens de speeltijd eten. Alleen koeken zonder chocolade er rond zijn toegestaan. Gelieve het 10-uurtje in een herbruikbaar doosje (zonder verpakkingspapiertje !) mee te geven. Vergeet niet : woensdag is onze fruitdag. Ook op andere dagen mogen er uiteraard fruit en groenten meegebracht worden.

Vanaf dit schooljaar drinken de kinderen in de voor- en de namiddag alleen nog water dat zij van thuis meebrengen in een goed afsluitbaar plastic flesje of drinkbusje. Om onze afvalberg te beperken worden de plastic flesjes terug meegegeven naar huis. Tijdens de middag hebben de kinderen de keuze uit plat water, bruis water of melk. Net zoals vorig jaar wordt dit drankje gratis aangeboden. De prijs voor het middagtoezicht blijft onveranderd, namelijk 1 euro.
Middagsport.

We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op onze school en ook de middagpauze op een leuke en actieve manier kan doorbrengen. Daarom starten we vanaf september 2016 met middagactiviteiten waaraan de kleuters en leerlingen vrijblijvend kunnen deelnemen. Meer info hierover volgt in een aparte brief.

 

 

Al onze kleuters en leerlingen wens ik, in naam van het hele schoolteam, een boeiend schooljaar toe!

 

 

Met vriendelijke groeten,

Juf Leen.

 

 

 

Ondergetekende, ouder van  …………………………………………….……..  klas  ………

wenst een papieren versie van het schoolreglement te ontvangen.

 

Handtekening

 

 

 

Ondergetekende, (groot)ouder van …………………………………………… klas ……  zou graag aan de volgende activiteit(en) deelnemen :

 

  • Lezen (wekelijks op woensdagvoormiddag van 10u35 tot 11u25)
  • Zwemmen (2-wekelijks op vrijdagvoormiddag van 8u40 tot 10u20)
  • Andere activiteit(en) :
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………

Handtekening

Om je beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.

Accepteer onze cookies om zo vlot mogelijk op onze website te surfen. Meer info over het privacybeleid, klik hier