Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021: 

1  Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Dinsdag 1 september 2020

2  Vrije dagen van het eerste trimester
Vrijdag 25 september 2020 (pedagogische studiedag)
Woensdag 7 oktober 2020  (Bornem jaarmarkt)
Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020
Woensdag 11 november 2020

3  Kerstvakantie
Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

4  Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 27 januari 2021 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie van maandag 15 tot 21 februari 2021
Vrijdag 12 maart 2021 (facultatieve verlofdag)

5  Paasvakantie
Van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021

6  Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 12 mei 2021 (facultatieve verlofdag)             
Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag)
Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

7  De zomervakantie begint op donderdag 1 juli 2021