Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2022-2023: 

1  Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Donderdag 1 september 2022

2  Vrije dagen van het eerste trimester
Vrijdag 30 september 2022 (pedagogische studiedag)
Woensdag 5 oktober 2022  (Bornem jaarmarkt)
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)

3  Kerstvakantie
Van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

4  Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 1 februari 2023 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Vrijdag 10 maart 2023 (facultatieve verlofdag)

5  Paasvakantie
Van maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023

6  Vrije dagen van het derde trimester
Maandag 1 mei 2023 (Dag van de arbeid)
Woensdag 17 mei 2023 (facultatieve verlofdag)
Donderdag 18 mei 2023 (O.L.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 19 mei 2023 (Brugdag)
Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

7  De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023