Verslag laatste vergadering

DATUM VERGADERING:  18 april 2018 Aanwezig: juf Leen, Bart Rottiers, Lily De Cock, Lodi Van Loon, Sofie Herremans, Elke Rottiers, Tim Leemans, Katleen Maes, Kim Leroy, juf Dorien, meester Manus en Kristof Joos. Afwezig / Verontschuldigd: Sophie Stevens, Kelly Van Herp, Isabel De Clercq, Elke Van der Herten, Veronique Daelemans, Anja Van Meulder, Griet Van Goethem, Carole Faghel, Danny Wilms, Ina Claus, Bianca Maes, Karen Van den Bossche.

AGENDAPUNTEN

 

  1. Goedkeuring en opmerkingen verslag 07/03

– Het verslag wordt goedgekeurd.

 

  1. Sportmateriaal juf Saskia

– Op vraag van de vorige ouderraadvergadering bezorgde juf Saskia ons een prioriteitenlijstje voor sportmateriaal. Op basis daarvan werd de volgende zaken aangekocht:

– 1 zachte vloermat opvouwbaar

– 1 sportnet 3 in 1

– 2 sportx volleybal competition

– 1 gala ballentas voor 15 ballen

– Voor de stockage wordt nog overlegd gepleegd met het Pagadderke.

 

  1. Schoolfeest 21/04

– De taakverdeling voor het schoolfeest werd aan iedereen doorgestuurd.

– Praktisch verloop:

– Opbouw: direct na school op vrijdag

– Zaterdag: start vanaf 10u voor alles voor te bereiden

– Om 14u worden de kinderen verwacht op school

– Optreden vanaf 14u30 (duurtijd 1u)

– Tent wordt opgezet op donderdag vanaf 17u30 en op maandag afgebroken

– Er worden 2 togen voorzien (1 in de tent en 1 buiten aan de opvang). De toog aan de opvang zal gesloten blijven tijdens de optredens.

– Er zijn al 200 tombolaprijzen verzameld. Verkoop gebeurt aan 2,5 euro per envelop.

– Kleine aanpassing voor de activiteiten: vissen kost 1 euro per beurt, voor de andere “doedingen” is een stempel nodig die eenmalig 2 euro kost (werkt gemakkelijker).

– De oproep voor vrijwilligers voor het schoolfeest leverde 3 à 4 reacties op.

– We rekenen dan ook op het goede weer dit weekend!

 

  1. Bal van de Burgemeester 26/05

– Onze school verkoopt toegangskaarten op voorhand in Mariekerke en dient 4 vrijwilligers (lange shift) of 8 vrijwilligers (korte shift) te leveren.

– 8 vrijwilligers:

– vroege shift (21u – 00u30): juf Elke, juf Yaelle, juf Ann, Leo

– late shift (00u30 – 04u): Kelly, Sofie H, Lily, Kristof

– Er wordt voor iedereen “toog” gevraagd.

 

 

  1. Vis & Folklore 23-24/06

– De werkgroepvergadering wordt binnenkort gepland.

– Er zijn wel nog een aantal vrijwilligers nodig voor zaterdag en vooral zondag. Qua opbouw en afbraak zitten we goed.

 

  1. GDPR wetgeving

– Op 25 mei 2018 gaat de GDPR (of Algemene Verordening Gegevensbescherming) in voege. Ook onze ouderraad moet zich hiermee in regel stellen.

– Juf Leen checkt bij Dagmar van de VZW wat er specifiek verwacht wordt van de ouderraad.

 

  1. Varia / Rondvraag

– Door o.a. zijn voorbereiding aan een marathon zal Bart de komende tijd wat minder aanwezig zijn op de verschillende activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad de komende jaren nood aan nieuwe vrijwilligers om te komen helpen, want anders zullen er een aantal activiteiten dienen geschrapt te worden wegens te weinig vrijwilligers. Hoe kunnen we nieuwe leden aantrekken?

– Door het positieve saldo op onze rekening wordt er gekeken of we nog investeringen kunnen doen voor onze speelplaats.

– De ouderraad kreeg van het Palingfestival comité de vraag om tijdens het weekend van het Palingfestival café Roxy open te houden. Inkomsten zouden dan voor ons zijn (mits betaling klein percentage). Gezien de drukke weken en de vele activiteiten die we zelf hebben, gaan we hier niet op in.

– Juf Leen: op 18/05 wordt de tentoonstelling over het waterproject van onze school in Ter Dilft voorgesteld. Hiervoor gaat nog een uitnodiging uitgestuurd worden.

 

Volgende ouderraad is op 6 juni 2018.