Inschrijvingen

Welkom in de Kinderplaneet!

Fijn dat je interesse hebt in onze school.
Inschrijven tijdens de zomervakantie kan op afspraak: saskia.leniere@kinderplaneet.eu 

Neem een kijkje in onze school:

Telefoon secretariaat: 052 34 03 75
E-mail: secretariaat@kinderplaneet.eu
E-mail: saskia.leniere@kinderplaneet.eu 

We kijken er alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen.

Schoolrekening

Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten.

Op die lijst staan zowel verplichte als niet- verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Opmerking

De tijdschriften van Averbode zijn tegelijk onze werkboekjes voor wereldoriëntatie van de methode “Open wereld”. Omdat ze dus gebruikt worden voor het bereiken van de eindtermen, is het belangrijk dat alle kinderen van de lagere school over deze tijdschriften beschikken. Daarom hebben we dit opgenomen in de maximumfactuur. De school legt ook een gedeelte bij van de prijs van deze tijdschriften.

De activiteiten van het sport- en cultuurpakket liggen nog niet allemaal vast en worden in de loop van het schooljaar nog verder gepland. Vandaar is dit niet gedetailleerd weergegeven.

Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten 1ste kleuterklas Prijs
Sport- en cultuurpakket

Schoolreis

Sint-Pietersburcht

€ 12

€ 25 (richtprijs)

€ 8

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 2de kleuterklas
Sport- en cultuurpakket

Schoolreis

Sint-Pietersburcht

€12

€ 25 (richtprijs)

€ 8

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 3de kleuterklas
Sport- en cultuurpakket

Sint-Pietersburcht

Schoolreis

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

€ 9

€ 8

€ 25 (richtprijs)

€ 3

Totaal voor het schooljaar € 45
Verplichte activiteiten 1ste leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnekind

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 2de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnekind

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 3de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Schoolreis

Abonnement Zonnestraal

€ 29

€ 6

€ 25 (richtprijs)

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 4de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonnestraal

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 5de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonneland

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Verplichte activiteiten 6de leerjaar
Sport- en cultuurpakket

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren)

Abonnement Zonneland

€ 54

€ 6

€ 30

Totaal voor het schooljaar € 90
Niet verplicht aanbod Prijs
Middagtoezicht (inclusief water of melk)

Drankkaart

Plat water, bruisend water en melk

T-shirt “De Kinderplaneet”

Badmuts

Nieuwjaarsbrieven – klein

Nieuwjaarsbrieven – groot

€ 1

€ 5

€ 0,20

€ 10

€ 1,50

€ 0,50

€ 0,65

Meerdaagse uitstappen Prijs
4de leerjaar (zeeklassen)

5de leerjaar (zeeklassen)

6de leerjaar (zeeklassen)

€ 135

€ 150

€ 150

Max. € 435 per kind voor volledige duur lager onderwijs Totaal : € 435

Betalingsmodaliteit: 8 dagen na ontvangst van de factuur. Wij verwachten dat de rekening op tijd en volledig wordt betaald.

Wijze van betaling: via overschrijving

Periode: 2-maandelijks ontvangt u een factuur (met uitzondering van september en oktober)

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we u beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

Schooldag

De schooluren:

Voormiddag :

van 08u40 tot 11u50 (de poort wordt geopend om 8u15)
vanaf 08u30 zijn de kinderen welkom in de klas. Om 8u40 starten stipt de lessen.

Namiddag :

van 13u15 tot 15u35 (de poort wordt geopend om 13u00)

Opgelet !

Woensdagmiddag eindigen de lessen om 12u15.

Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022: 

1  Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Woensdag 1 september 2021

2  Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 27 september 2021 (pedagogische studiedag)
Woensdag 6 oktober 2021  (Bornem jaarmarkt)
Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
Donderdag 11 november 2021

3  Kerstvakantie
Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

4  Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 2 februari 2022 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022
Maandag 21 maart 2022 (facultatieve verlofdag) 

5  Paasvakantie
Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022

6  Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag)
Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

7  De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022

Kalender

Kalender ouders

Juli 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
vrijdag 1 juli
 • Hele dag Start zomervakantie
zaterdag 2 juli
zondag 3 juli
maandag 4 juli
dinsdag 5 juli
woensdag 6 juli
donderdag 7 juli
vrijdag 8 juli
zaterdag 9 juli
zondag 10 juli
maandag 11 juli
dinsdag 12 juli
woensdag 13 juli
donderdag 14 juli
vrijdag 15 juli
zaterdag 16 juli
zondag 17 juli
maandag 18 juli
dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli
zaterdag 23 juli
zondag 24 juli
maandag 25 juli
dinsdag 26 juli
woensdag 27 juli
donderdag 28 juli
vrijdag 29 juli
zaterdag 30 juli
zondag 31 juli

Geen extra evenementen deze maand.

Augustus 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
maandag 1 augustus
dinsdag 2 augustus
woensdag 3 augustus
donderdag 4 augustus
vrijdag 5 augustus
zaterdag 6 augustus
zondag 7 augustus
maandag 8 augustus
dinsdag 9 augustus
woensdag 10 augustus
donderdag 11 augustus
vrijdag 12 augustus
zaterdag 13 augustus
zondag 14 augustus
maandag 15 augustus
dinsdag 16 augustus
woensdag 17 augustus
donderdag 18 augustus
vrijdag 19 augustus
zaterdag 20 augustus
zondag 21 augustus
maandag 22 augustus
dinsdag 23 augustus
woensdag 24 augustus
donderdag 25 augustus
vrijdag 26 augustus
zaterdag 27 augustus
zondag 28 augustus
maandag 29 augustus
 • 18:30 – 20:00 Piepmoment en infoavond kleuters en eerste leerjaar
dinsdag 30 augustus
woensdag 31 augustus

September 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
donderdag 1 september
 • Hele dag Start van het nieuwe schooljaar
vrijdag 2 september
zaterdag 3 september
zondag 4 september
maandag 5 september
 • 19:00 – 21:00 Infoavond 2e, 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar
dinsdag 6 september
woensdag 7 september
 • Hele dag CLB: opvolgonderzoek
donderdag 8 september
 • Hele dag CLB: opvolgonderzoek
vrijdag 9 september
zaterdag 10 september
zondag 11 september
maandag 12 september
dinsdag 13 september
woensdag 14 september
 • Hele dag CLB: opvolgonderzoek
donderdag 15 september
vrijdag 16 september
 • Hele dag Strapdag
zaterdag 17 september
zondag 18 september
maandag 19 september
 • Hele dag verkeersweek
 • 12:45 – 15:00 Rollebolle K1 en K2
dinsdag 20 september
 • Hele dag verkeersweek
woensdag 21 september
 • Hele dag verkeersweek
donderdag 22 september
 • Hele dag verkeersweek
vrijdag 23 september
 • Hele dag verkeersweek
zaterdag 24 september
zondag 25 september
maandag 26 september
dinsdag 27 september
 • Hele dag medisch onderzoek L6
woensdag 28 september
donderdag 29 september
vrijdag 30 september
 • Hele dag Pedagogische studiedag: geen school voor de leerlingen

Oktober 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
zaterdag 1 oktober
zondag 2 oktober
maandag 3 oktober
 • Hele dag Schoolfotograaf
dinsdag 4 oktober
woensdag 5 oktober
 • Hele dag Vrijaf: Bornem jaarmarkt
donderdag 6 oktober
vrijdag 7 oktober
zaterdag 8 oktober
zondag 9 oktober
maandag 10 oktober
dinsdag 11 oktober
woensdag 12 oktober
donderdag 13 oktober
vrijdag 14 oktober
zaterdag 15 oktober
zondag 16 oktober
maandag 17 oktober
dinsdag 18 oktober
woensdag 19 oktober
donderdag 20 oktober
vrijdag 21 oktober
zaterdag 22 oktober
zondag 23 oktober
maandag 24 oktober
dinsdag 25 oktober
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 26 oktober
donderdag 27 oktober
vrijdag 28 oktober
zaterdag 29 oktober
zondag 30 oktober
maandag 31 oktober
 • 00:00 Herfstvakantie

November 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
dinsdag 1 november
 • Hele dag Herfstvakantie
woensdag 2 november
 • Hele dag Herfstvakantie
donderdag 3 november
 • Hele dag Herfstvakantie
vrijdag 4 november
 • Hele dag Herfstvakantie
zaterdag 5 november
 • Hele dag Herfstvakantie
zondag 6 november
 • Hele dag Herfstvakantie
maandag 7 november
 • Herfstvakantie Eindigt 01:00
dinsdag 8 november
woensdag 9 november
donderdag 10 november
 • 12:00 – 13:00 Typelessen 4, 5, 6
vrijdag 11 november
 • Hele dag Vrijaf: wapenstilstand
zaterdag 12 november
zondag 13 november
maandag 14 november
dinsdag 15 november
woensdag 16 november
 • Hele dag Medisch onderzoek CLB voor L1 en L5 vaccinatie
donderdag 17 november
 • 12:00 – 13:00 Typelessen 4, 5, 6
vrijdag 18 november
zaterdag 19 november
zondag 20 november
maandag 21 november
dinsdag 22 november
woensdag 23 november
donderdag 24 november
 • 12:00 – 12:30 Typelessen 4, 5, 6
vrijdag 25 november
zaterdag 26 november
zondag 27 november
maandag 28 november
dinsdag 29 november
woensdag 30 november

December 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
donderdag 1 december
 • 12:00 – 13:00 Typelessen 4, 5, 6
vrijdag 2 december
zaterdag 3 december
zondag 4 december
maandag 5 december
dinsdag 6 december
woensdag 7 december
donderdag 8 december
vrijdag 9 december
zaterdag 10 december
zondag 11 december
maandag 12 december
dinsdag 13 december
woensdag 14 december
donderdag 15 december
vrijdag 16 december
zaterdag 17 december
zondag 18 december
maandag 19 december
dinsdag 20 december
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 21 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december
zaterdag 24 december
zondag 25 december
maandag 26 december
 • Hele dag Kerstvakantie
dinsdag 27 december
 • Hele dag Kerstvakantie
woensdag 28 december
 • Hele dag Kerstvakantie
donderdag 29 december
 • Hele dag Kerstvakantie
vrijdag 30 december
 • Hele dag Kerstvakantie
zaterdag 31 december
 • Hele dag Kerstvakantie

Januari 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
zondag 1 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
maandag 2 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
dinsdag 3 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
woensdag 4 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
donderdag 5 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
vrijdag 6 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
zaterdag 7 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
zondag 8 januari
 • Hele dag Kerstvakantie
maandag 9 januari
dinsdag 10 januari
woensdag 11 januari
donderdag 12 januari
vrijdag 13 januari
zaterdag 14 januari
zondag 15 januari
maandag 16 januari
dinsdag 17 januari
woensdag 18 januari
donderdag 19 januari
vrijdag 20 januari
zaterdag 21 januari
zondag 22 januari
maandag 23 januari
dinsdag 24 januari
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 25 januari
donderdag 26 januari
vrijdag 27 januari
zaterdag 28 januari
zondag 29 januari
maandag 30 januari
dinsdag 31 januari
 • Hele dag Medisch onderzoek L6

Februari 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
woensdag 1 februari
 • Hele dag Pedagogische studiedag: geen school voor de leerlingen
donderdag 2 februari
 • 13:30 – 15:00 6L: Infosessie overstap naar SO door CLB
vrijdag 3 februari
zaterdag 4 februari
zondag 5 februari
maandag 6 februari
dinsdag 7 februari
woensdag 8 februari
donderdag 9 februari
 • Hele dag Infosessie CLB overgang naar SO voor L6
vrijdag 10 februari
zaterdag 11 februari
zondag 12 februari
maandag 13 februari
dinsdag 14 februari
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 15 februari
donderdag 16 februari
vrijdag 17 februari
zaterdag 18 februari
zondag 19 februari
maandag 20 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
dinsdag 21 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
woensdag 22 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
donderdag 23 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
vrijdag 24 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
zaterdag 25 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
zondag 26 februari
 • Hele dag Krokusvakantie
maandag 27 februari
dinsdag 28 februari

Maart 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
woensdag 1 maart
donderdag 2 maart
vrijdag 3 maart
zaterdag 4 maart
zondag 5 maart
maandag 6 maart
dinsdag 7 maart
woensdag 8 maart
donderdag 9 maart
vrijdag 10 maart
 • Hele dag Facultatieve verlofdag: vrijaf
zaterdag 11 maart
zondag 12 maart
maandag 13 maart
dinsdag 14 maart
woensdag 15 maart
donderdag 16 maart
vrijdag 17 maart
zaterdag 18 maart
zondag 19 maart
maandag 20 maart
dinsdag 21 maart
woensdag 22 maart
donderdag 23 maart
vrijdag 24 maart
zaterdag 25 maart
zondag 26 maart
maandag 27 maart
dinsdag 28 maart
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 29 maart
donderdag 30 maart
vrijdag 31 maart

April 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
zaterdag 1 april
zondag 2 april
maandag 3 april
 • Hele dag Paasvakantie
dinsdag 4 april
 • Hele dag Paasvakantie
woensdag 5 april
 • Hele dag Paasvakantie
donderdag 6 april
 • Hele dag Paasvakantie
vrijdag 7 april
 • Hele dag Paasvakantie
zaterdag 8 april
 • Hele dag Paasvakantie
zondag 9 april
 • Hele dag Paasvakantie
maandag 10 april
 • Hele dag Paasvakantie
dinsdag 11 april
 • Hele dag Paasvakantie
woensdag 12 april
 • Hele dag Paasvakantie
donderdag 13 april
 • Hele dag Paasvakantie
vrijdag 14 april
 • Hele dag Paasvakantie
zaterdag 15 april
 • Hele dag Paasvakantie
zondag 16 april
 • Hele dag Paasvakantie
maandag 17 april
dinsdag 18 april
woensdag 19 april
donderdag 20 april
vrijdag 21 april
zaterdag 22 april
zondag 23 april
maandag 24 april
dinsdag 25 april
woensdag 26 april
donderdag 27 april
vrijdag 28 april
zaterdag 29 april
zondag 30 april

Mei 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
maandag 1 mei
 • Hele dag Vrijaf: dag van de arbeid
dinsdag 2 mei
woensdag 3 mei
donderdag 4 mei
vrijdag 5 mei
zaterdag 6 mei
zondag 7 mei
 • 11:00 – 11:30 Eerste communie Mariekerke
maandag 8 mei
 • Hele dag verkeersweek
dinsdag 9 mei
 • Hele dag verkeersweek
woensdag 10 mei
 • Hele dag verkeersweek
donderdag 11 mei
 • Hele dag verkeersweek
vrijdag 12 mei
 • Hele dag verkeersweek
zaterdag 13 mei
 • 12:00 – 19:00 Schoolfeest
zondag 14 mei
maandag 15 mei
dinsdag 16 mei
 • 13:30 – 14:00 Piepmoment instapklasje
woensdag 17 mei
 • Hele dag Vrijaf: facultatieve verlofdag
donderdag 18 mei
 • Hele dag Vrijaf: Hemelvaart
vrijdag 19 mei
 • Hele dag Vrijaf: brugdag
zaterdag 20 mei
 • 14:00 – 14:30 Vormsel St-Amands
 • 16:00 – 16:30 Vormsel Abdij
zondag 21 mei
maandag 22 mei
dinsdag 23 mei
 • Hele dag Medisch onderzoek K1 met ouders
woensdag 24 mei
donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei
zaterdag 27 mei
zondag 28 mei
maandag 29 mei
 • Hele dag vrijaf: Pinkstermaandag
dinsdag 30 mei
woensdag 31 mei

Juni 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
donderdag 1 juni
vrijdag 2 juni
zaterdag 3 juni
zondag 4 juni
maandag 5 juni
 • Hele dag verkeersweek
dinsdag 6 juni
 • Hele dag verkeersweek
 • Medisch onderzoek K1 met ouders
woensdag 7 juni
 • Hele dag verkeersweek
donderdag 8 juni
 • Hele dag verkeersweek
 • 09:00 – 15:00 SPB kleuters.
vrijdag 9 juni
 • Hele dag verkeersweek
zaterdag 10 juni
zondag 11 juni
maandag 12 juni
dinsdag 13 juni
woensdag 14 juni
 • Hele dag CLB: opvolgonderzoek
donderdag 15 juni
vrijdag 16 juni
zaterdag 17 juni
zondag 18 juni
maandag 19 juni
dinsdag 20 juni
woensdag 21 juni
donderdag 22 juni
vrijdag 23 juni
zaterdag 24 juni
zondag 25 juni
maandag 26 juni
dinsdag 27 juni
 • Hele dag Sportdag lagere school
woensdag 28 juni
donderdag 29 juni
 • Hele dag Sportdag kleuters
vrijdag 30 juni